Ata Ebtekar And The Iranian Orchestra For New Music - Ornamentalism (2009)Meteorolojiler tarafından uzun yıllar boyunca toplanan en düşük sıcaklık değerlerinin ortalaması kullanılarak hazırlanan Soğuğa Dayanıklılık Haritası bölgelerde yaşanan ortalama kışlara ilişkin bilgi verir.
Bu konuda çeşitli farklı sistenler öngörülmüştür bu sistemlerden en bilineni ABD Tarım Bakanlığı (United States Department of Agriculture-USDA) USDA Soğuğa Dayanıklılık Endeksidir.Bu sistemde farklı 12 sıcaklık aralığı için, renklerle bölgelerin durumu haritada gösterilir. Renklerdeki açıklık koyuluk o bölgedeki göreceli daha sıcak ve daha soğuk alanları gösterir.İlk olarak 1965 yılında ABD'de hazırlanan bu harita daha sonra diğer ülkeler tarafından da aynı aralık değerleri kullanılarak hazırlanmıştır.Bahçe düzenlemeleri için bu harita kullanılarak bölgeye uygun bitki seçimi yapılabilir.
Uluslararası standart haline gelmiş olan bitkinin dayanabildiği soğukluk değeri internet sitelerinde, kataloglarda ve kitaplardaki bitki tanıtımlarında sıklıkla verilmektedir -ingilizcede "zone" olarak geçer-.
Yalnız bitki seçiminde bu değerin yanı sıra bitki dayanıklılığını etkileyen, bitkiler için yaşamsal öneme sahip gün ışığı, sıcaklık, toprak yapısı, yağış miktarı gibi diğer koşullar da mutlaka göz önüne alınmalıdır. Zira enlem durumu kadar,nemlilik,kar örtüsünün fazlalığı veya azlığı,yeryüzü şekilleri,bulunulan yerde deniz veya göllerin varlığı şehrin veya bölgenin USDA değerlerini değiştirimektedir. "
Ata Ebtekar And The Iranian Orchestra For New Music - Ornamentalism

limit has been reached

limited: 30


0 Kişi Yaladı :

Yorum Gönder

.

.

Öpücük