0 com

Altar Of Flies - Dead Air, Broken Wings (Hästen & Korset, 2006)


Rast

Çıkıcı bir makamdır. Durağı SOL sesi, güçlüsü beşinci derecesindeki RE sesidir. Dizisi şu şekildedir:
SOL-LA-Sİ (koma bemol)-DO-RE-Mİ-FA (bakiye diyez)-SOL

Perdelerin Türk Müziğindeki isimleri şöyledir:

Râst, Dügâh, Segâh, Çârgâh, Nevâ, Hüseynî, Evic, Gerdâniye

Rast makamına durak sesinden başlanır, ya durakta veya güçlüde asma karar yapılır sonra tizdeki dörtlüsünde de gezinildikten sonra durak sesi olan SOL ile karar verilir.

Rast makamı, Klasik Türk Müziğinin en temel makamı sayılır nitekim "rast" Kürtçe ve Farsça'da (İrani dillerde) düz, doğru, sağ manasına gelir. Uzaktan andırsa da, batı müziğinde başka seslerin kullanılmasından dolayı majör gamlarıyla karşılaştırmak yanlıştır.

Rast makamında bestelenmiş bazı popüler eserler şunlardır:

 • Bir gece ansızın gelebilirim
 • Yine bir gülnihal
 • Eski dostlar (unutulmuş birer birer, eski dostlar, eski dostlar)
 • Esti nesim-i nev-bahar, açıldı güller subh-dem
 • Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık
 • Gül ağacı değilem, her gelene eğilem
 • İçime hep hüzün doluyor
 • Saçının tellerine gönlümü taktı kader
 • Senden uzak günlerim zindân oluyor

Rast kelimesi Türk müziğinde aynı zamanda SOL sesi için de kullanılır ("Rast perdesi", "Rast üzerinden girmek").
Dead Air 9:19

Broken Wings 11:11Limit Doldu / "limit has been reached"Limited Download / Sınırtınırmınır: 11
0 com

Nazan Öncel - Bırak Seveyim Rahat Edeyim (1996)

1 com

Anenzephalia - Projected Void 12" (2008)
Limit Doldu / "limit has been reached"Limited /Sınır: 9
0 com

Metabolist - Hansten Klork (1980)


Gergef , ahşaptan, dört ayak üstüne portatif sürme tahtalardan yapılanları olduğu gibi; fildişili, bağalıları da olan, el işleri ve oyalarının yapıldığı aletin adı. Eskiden en kıymetli el işleri bu aletle işlenirdi. Hemen her evde bulunur; genç kızlar çeyizlik ipeklisırmalınakışkaneviçeetamin gibi işlemeleri bununla yaparlardı.Gergef çeyiz ve işlemeleri oluşturmak için de yapılır.

1 - Curly wall
2 - Alien On Sunday
3 - King Quack
4 - Lights
5 - Hoi Hoi Hoi
6 - Merchandise
7 - Hansten Klork


Metabolist - Hansten Klork

"limit has been reached"

limited dwnld : 33
0 com

Delikbeyin - Epilepigram (2010)


Epilepsi Beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin olağan dışı bir elekro-kimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluk-hastalıktır. Beynin normalde çalışması ile ilgili elektriğin aşırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur. Sıklıkla geçici bilinç kaybına neden olur.

Epilepsi nöbetleri farklı şekillerde ortaya çıkar. Bazı nöbetlerden önce bir korku hissi gibi olağandışı algılamalar ortaya çıkarken, bazı nöbetlerde kişi yere düşebilir, bazen ağzı köpürebilir

Epilepsi belirtileri her kişide farklı seyreder. Belirtilerin hepsi görülmeyebilir

 • Bilinç kaybı
 • Bayılma
 • Titreme, yere düşme
 • Otururken uzaklara dalma
 • Nefes darlığı, nefes kesilmesi
 • Dokularda ve yüzde morarma
 • Aşırı tükürük salgılanması
 • İdrar kaçırma
 • Hareketlerini kontrol edememe
 • Kriz sonrası şaşkınlık, uyku hâli.
 • Korku

Limited Download / Sınır: 171
0 com

He Said - Take Care (1989)
" KobaGürcü halk kahramanı. Robin Hood gibi, fakirlerin yanında yer alıp otoriteye karşı savaşmasıyla tanınır.
Koba, "asi", "boyun eğmez" anlamına gelir. Stalin, gençliğinde Koba'yı bir idol saymıştır. Daha sonra Koba takma adını almıştır.
Ünlü Gürcü yazar Aleksandre Kazbegi, 1883'te yayımlanan Baba Katili (Mamiskvleli) adlı yapıtında, Koba adlı bu Gürcü halk kahramanını anlatır. "

01-Watch · Take · Care
02-A.B.C. Dicks Love
03-Could You ?
04-Tongue Ties
05-Screen
06-Not a Soul
07-Halfway House
08-Get Out of That Rain
09-Hole in the Sky
10-He Said : She Said
11-A.B.C. Dicks Love (Soft)
12-Suzanne
13-Could You ? (Too)He Said - Take Care

"limit has been reached"
limited download : 38


0 com

Rraaiillss - 1098 (2010)


Kedi miyavlaması sendromu

Kedi miyavlaması sendromu, Kedi çığlığı sendromu veya tıptaki isimleriyle Cri du Chat sendromu ya da Cri-du-Chat sendromu (5p delesyon sendromu, 5p minus veya Lejeune sendromu olarak da isimlendirilir), 5. kromozomun bir parçasının kaybıyla ilişkili nadir bulunan bir genetik düzensizliktir. Sendromun genetik tanımı 46,X(X/Y),-5p olarak gösterilir. Yani kişide 46 kromozomun bulunduğunu fakat 5. kromozomun kısa (petit) kolunun bir kısmının bulunmadığını ifade eder. Bu tip kromozom mutasyonlarında DNA'daki bazın ya da bazların yok olmasına delesyon adı verilir. Delesyondaki büyüklük bebeklerdeki fiziksel, psikomotor ve zihinsel gelişimlerini etkiler.

İlk olarak Jérôme Lejeune tarafından 1963'de tanımlanmıştır.Durumun etkileri her 20.000 ila 50.000 canlı durumda 1 görülür. Rahatsızlık etnik geçmişi olan bütün insanlarda ve 3/1 oranla dişilerde daha çok görülür.

Sendrom adını yenidoğanın karakteristik ağlamasından alır. Bebeğin ağlayışı yutak ve sinir sistemindaki sorunlarla ilişkili olarak yavru kedi miyavlaması gibidir. Bu ağlayış sendromu tanımlar. Bu bebeklerin 1/3'ü 2 yaşından önce bu ağlayışlarını kaybederler. Cri du chat sendromunun diğer belirtileri ise şöyledir:

 • yutma ve emmedeki zorluklar yüzünden beslenme problemleri,
 • düşük doğum ağırlığı ve zayıf büyüme,
 • bazı kavrama, heceleme ve motor gerilikler,
 • hiperaktivite, saldırganlık, huysuzluk nöbetleri ve tekrarlamalı hareketler gibi davranışsal problemler,
 • zamanla değişebilen alışılmamış yüz çehresi,
 • aşırı salya,
 • kabızlık,
 • gözler arası mesafenin geniş olması,
 • ense yapısının küçük olması,
 • yüksek ve dar damak yapısı,
 • parmaklar arasında kısmi perde.

 • Mevcut tedavi yöntemi yoktur. Sendromun neden olduğu sağlık problemleri (emme ve yutmada zorlanma, mide sorunları, kabızlık, şaşılık, böbrek ve kalp sorunları, solunumun ge­çici olarak durması, zayıf kas yapısı vs.) semptomatik yollarla tedavi edilebilir.

Ayrıca çocuklara erken dönemlerde konuşma ve davranış terapileri uygulanmalıdır. Sendromu taşıyan çocukların birçoğu eğitilebilir, kendilerine bakabilecek kadar sosyal gelişim gösterebilir.

Bu sendroma sahip bireylerin ebeveynlerinin genetik danışma alması ve çocuğa uygun eğitim planının yapılması aileye ve çocuğa daha kaliteli bir yaşamı sunar.
1Intro 0:53
2HeyHeyHey 3:13
3When You Feel Like... 3:22
4SPF85 3:38
5Out of the Bag 3:50
6Again, Please 3:58
7Going Out 3:39
8Kissoff 3:38
9Red String 3:14
10Halogen 3:48
11Staring Contest 4:45
12FlossyNossy 4:09


Limit Doldu / "limit has been reached"

Limited Download / Vaysınır: 21
0 com

Camouflage - Bodega Bohemia (1993)Patates kuyusu

Orta Anadolu'da bostandan hasat edilen patateslerin, sıcak yaz ayları boyunca çimlenmeden ve küflenmeden muhafaza edilerek son bahar ve kış aylarında tüketilmesi için evlerin zemininde yer alan yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve yeterli genişlikte ağzı ahşap kapaklarla kapatılan kuyulardır.

Soğuk hava deposu özelliği gören ve içerisinde patatesle birlikte kimi zaman meyve ve sebzelerin de saklandığı bu kuyular teknolojinin gelişmesi ile birlikte zamanla kapatıldı.0.01: Camouflage – Pedestrian’s Adventures (03:52)
0.02: Camouflage – Crime (05:30)
0.03: Camouflage – Jealousy (03:29)
0.04: Camouflage – Time Is Over (05:36)
0.05: Camouflage – Falling (06:39)
0.06: Camouflage – Suspicious Love (05:00)
0.07: Camouflage – Bondage People (05:31)
0.08: Camouflage – Close (04:12)
0.09: Camouflage – In Your Ivory Tower (08:40)


Limit Doldu / "limit has been reached"Limited Download/Sınırtınırmınırlı: 32
0 com

Reynols - Pacalirte Sorban Cumanos (2002)Köy Tüzel Kişiliği

Köy, Türkiye mahalli idare teşkilatının en küçük yerleşim yeridir ve muhtar ile tüzel kişiliğe sahiptir. 5442 sayılı İl İdare Kanunu'na göre yapılan idari teşkilatta köyler, bucak ve kasabalara bağlıdır. Köy kanunu ile merkezi idareyle olan münasebetleri düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, nüfusu 2000'den aşağı olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve köy ihtiyar heyeti (azalar) idare eder. Bunlar, seçmenler tarafından beş senede bir seçilir. Köyün öğretmeni ile imamı köy ihtiyar heyetinin tabii üyesidir.

Köy kanununa göre, yabancı uyruklu olanlar köyde mülk edinemezler ve İçişleri Bakanının izni olmadan orada yerleşip oturamazlar.

Köy tüzel kişiliği dayanağını anayasanın 127. maddesinden alır.
Limit Doldu / "limit has been reached"Limited Download / Sonwloadmoad: 17

.

.

Öpücük