Tetragrammaton - Elegy for Native Tongues (2008)Tetragrammaton


"Kabalacı geleneğe göre Tanrı'nın dile getirilemez ismi. Bu sebepten dört adet simgesel harfle belirtilir:yhwe (yehova, yehva). Nasıl dile getirileceği kabalacıların inceleme alanına girer.

Tetragrammaton, O'nun dokuzuncu niteliği olan ölümsüzlüğü, kainatın geçmiş, şimdi ve gelecekteki tüm bilgisini içinde barındırır.

Usta Borges'in yorumuyla, İbraniler'in kusursuz eşkenar dörtgen -iki eşkenar üçgeninin taban tabana çakıştırılmasıyla oluşan- labirenti.

Normalde Hristiyanlar tarafından "yehovah" şeklinde telaffuz edilir ancak Yahudiler bu kelimeyi hiç kullanmayarak yerine "adonai" kelimesini tercih ederler. Tanrının dünyayı tetragrammatonu doğru telaffuz ederek yarattığı söylenir ve büyünün en güçlü kelimesi olarak nitelenir. Eski İbranice'de sesli harf olmadığı için bu kelimenin nasıl telaffuz edildiği kolay kolay tahmin edilemez. İnanışa göre herhangi birinin bu kelimeyi doğru telaffuz etmesi halinde dünyanın sonu gelecektir."


Disc 1: 1 - The Ghosts Won’t Starve But We Will Perish
2 - Elegy For Native Tongues
3 - Kohelet Revisited
4 - Queen Of The Ships
5 - Santa Sangre

Disc 2: 1 - Oresteia In One Part
2 - Solve Et Coagula
3 - Los Heraldos NegrosElegy for Native Tongues Part I

Elegy for Native Tongues Part IIDisc One recorded to 4-track in late 2007 / Disc Two recorded July 15th, 2007 (Live at Penguin House, Tokyo)

0 Kişi Yaladı :

Yorum Gönder

.

.

Öpücük