Herz Jühning - Faces (7") (2007) - Miasma (2009)


" Dizkapağı refleksi, (Patella refleksi olarak da bilinir), diz kapağı kirişine vurulduğunda, alt bacağın tekme atar gibi hızla öne doğru fırlaması.
Bu refleksi alabilmek için en uygun konum, deneği, üstteki ayağı boşlukta serbest kalacak biçimde bacak bacak üstüne atarak oturtmaktır. Dizkapağı kirişine sertçe vurulduğunda, uyluğun dört başlı kası gerilerek kasılır; bu kasılmaya yanıt olarak, alt bacak yere paralel olacak biçimde hızla öne doğru uzanır. Bu yanıtın alınmaması ya da refleksin abartılı olması, merkez sinir sistemindeki bir örselenmenin göstergesi olabilir. Dizkapağı refleksi ayrıca tiroit bezi hastalıklarının tanısında da hekime yol gösterir. "Herz Jühning - Faces (7") (2007) - Miasma (2009)

limit has been reachedlimited: 37

0 Kişi Yaladı :

Yorum Gönder

.

.

Öpücük