The Phantom Carriage - Late Comers (2007)"Acı" kavramını yaşamın anlamına, ahlakın ve erdemin merkezine yerleştirerek "hazcılık" (hedonizm) öğretisinin tam karşısında yer alan fikir birliği: Dolorizm. Julien Teppe öncülüğünde kurulan "acıcılık" öğretisi, insanın özgür ve güçlü bir varlık olarak yaşamını sürdürebilmesi için "haz"dan uzaklaşıp, "acı"ya katlanması ve onu yüceltmesi gerektiğini öngörür. Kaynağını yoğunlukla "kinizm" akımından alan "acıcılık", Teppe ve arkadaşlarının yayınlamış olduğu Revue Doloriste adlı dergi ile Bir Olağandışılık Savunusu: Acıcılık Manifestosu (1935) ve Acının Buyurganlığı (1936) adlı yapıtlar yoluyla tanınıp yayılmıştır.

The Phantom Carriage - Late Comers

limit has been reached


limited:30

0 Kişi Yaladı :

Yorum Gönder

.

.

Öpücük