Gazza November - Untitled / Unfinished (1992)

" Evsizlik, sosyo-ekonomik bir sorun olarak düzenli bir barınma mekanına sahip olamama halidir. Sokaklar, terk edilmiş mekanlar, gece kullanım sıklığı az olan kent içi çöküntü alanları evsizlerin barınma alanlarıdır. Bu sorun, bireyin ödeme gücünün yetersizliği, zihinsel ya da ruhsal sorunları (şizofreni vs.), toplumsal dışlanma, savaşlar, devletlerin parçalanması ve ülkenin ya da bireyin yaşadığı ani ekonomik krizler vb. gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Evsizlik olgusunu yaşayan bireye evsiz denilmektedir.
Herhangi bir toplumsal ağa mensup olamama hali ve bu bağın kaybedilmiş olması, beraberinde içinde bulunulan evsizlik olgusundan kurtuluş için gerekli dayanışmaya ulaşılamamasını getirmektedir. Kamu hizmetlerinden yoksunluk, yasalarla tanımlanmış sosyal ve ekonomik haklara erişimemeyi de bünyesinde taşımaktadır. Çünkü evsiz kimseye mekansal açıdan erişimin zorluğu, sağlıklı bir kayıt ve veri tabanı için imkân sağlamamaktadır. Toplum tarafından potansiyel tehdit olarak algılanma bu olumsuz dışlanmanın da bir türevidir. "Gazza November - Untitled / Unfinished

limit has been reachedlimited: 28

0 Kişi Yaladı :

Yorum Gönder

.

.

Öpücük