Erik K Skodvin - Flare (2010)
"Donukluk, ışık geçirmeme durumudur. Donuk bir nesne, ne saydam (ışığın tamamının geçmesime izin veren) ne de yarı saydamdır (ışığın bir bölümünün geçmesime izin veren).

Işık, bir yüzeye çarptığında, bunun bir bölümü yansır, diğer bölümü soğurulur, kalanı da kırılır. Donuk nesnelerde kırılma en düşük düzeydedir, dolayısı ile ışığın tamamı ya yansır veya soğurulur. Örneğin ayna donuk bir nesnedir. Donukluk, ışığın titreşim sayısına bağlıdır. Böylece bazı camlar, görünen ışığa karşı saydamlıklarını korurken, morötesi ışıklara karşı donukturlar."1 - Etching An Entrance
2 - Matiné
3 - Pitch Dark
4 - Failing Eyes
5 - Neither Dust
6 - Graves
7 - Escaping The Day
8 - Stuck In Burning Dreams
9 - Vanished
10 - Caught In Flickering Lights


Erik K Skodvin - Flare

0 Kişi Yaladı :

Yorum Gönder

.

.

Öpücük