Jim Chappell - Saturday's Rhapsody (1990)Mukoza veya sümükdoku bazı iç organlar ve dışarıya açılan boşluklarda en dış katmanı oluşturan, ektodermik kökenli, kaplayıcı, sümük (mukus) salgılayan zar. Epitel bir yapıdır. Emilim ve salgılamada görev alırlar.

Mukoz tabaka içeren vücut boşluklarına solunum yolunun büyük bir kısmı, bütün gastrointestinal kanal ve üretra dahildir.

Bukkal mukoza
Gastrik mukoza
İntestinal mukoza
Olfaktör mukoza
Oral mukoza
Sınırlı boşluk / Limited to: 19

0 Kişi Yaladı :

Yorum Gönder

.

.

Öpücük