Twine - Violets (2008)Üç Nokta  1. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:'Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı…
  2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: Kılavuzu karga olanın burnu ... çıkmaz.
  3. Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur: … derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı…
  4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk milletini, medeni cihanda, layık olduğu — …
  5. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:
— Yabancı yok!
— Kimsin?
— Ali...
— Hangi Ali?
— ...
— Sen misin, Ali usta?
— Benim!...
— Ne arıyorsun bu vakit buralarda?
— Hiç...
— Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa !...
— !...
  1. . Eskiden sevgililerin birbirlerine olan aşklarını anlatmak için mektuplarının sonuna koyduğu işaret.

Limit Doldu / "limit has been reached"


Limited Download / Sınırlı Download: 27

2 Kişi Yaladı :

air guitarist | 26 Ocak 2012 15:44

link yanlış olmuş babuş, Twine yerine Twistycat...

Ychorus | 26 Ocak 2012 23:07

Tamam baybuş, tenkyu. O da iyidir amek.

Yorum Gönder

.

.

Öpücük